info

Waarom deze Benefytstocht?Waarom de opbrengst voor het SkulpCafé?

Martha heeft van heel dichtbij meegemaakt wat de impact is voor de patiënt en naaste familie als er op een dag diagnose kanker wordt geconstateerd en genezing niet meer mogelijk is. Een pijnlijk traject, afwisselend van hoop en ontstellend veel verdriet, volgt. Er is veel steun uit de omgeving, helaas dat vervaagt na enige tijd. De nabestaanden blijven achter en een isolement ligt op de loer. Zij hoopt dan ook van harte dat de SkulpCafés door de Benefyts actie meer bekendheid krijgen. Dat mensen met kanker en betrokkenen in deze zware tijd de weg weten te vinden naar deze cafés, waar hulp wordt geboden om de regie van hun leven weer een beetje onder controle te krijgen. Heel belangrijk, er zijn altijd mensen aanwezig die goed kunnen luisteren!


De Skulp heeft geen structurele inkomsten, maar is afhankelijk van de giften en subsidies van particulieren, bedrijven en fondsen. Corona trok een streep door diverse evenementen, waardoor actievoerders geen geld konden ophalen.

We gaan er van uit dat deze Benefytstocht voor een geweldige financiële steun gaat zorgen. Dit betekent dat het werk van De Skulp, centrum voor leven met kanker, kan doorgaan.

Wat betekent dit? 

 • Open houden van vier SkulpCafés in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden
 • Aandacht, ondersteuning, lezingen en informatie voor iedereen in Friesland die geraakt is door kanker
 • Activiteiten en workshops voor binnen en buiten om te ontspannen en te bewegen
 • Begeleiding/verwijzing
  • psycholoog
  • coaching: re-integratie naar je werk tijdens en na kanker
  • therapeutische massage
  • coaching voor gezinnen.

Wat levert dit op?

 • hervinden van eigen kracht
 • nieuwe balans
 • kwaliteit van leven
 • leren leven met (gevolgen van) kanker

Voor meer informatie over De Skulp lees verder op www.deskulp.nl